PDF Magento: en andere afbeeldingstypes in Magento invoegen

PDF en andere bestandstypes: Hoe andere bestandstypen toe te voegen aan Magento:

Ik wilde graag een PDF bestand toevoegen aan een product, maar Magento staat alleen jpg, gif en png toe. Hoe pas je dit aan?

Core Files

Kijk naar het bestand: /app/code/Core/Mage/Cms/etc/config.xml

We willen geen core-bestanden aanpassen, dus maak dezelfde directory structuur onder /app/local/…
Let op: 
het aanpassen van systeembestanden van Magento is niet verstandig. Bij een update gaan de wijzigingen verloren. Zoals bij alle CMS systemen is het belangrijk om de updates van bestanden gescheiden te houden van de oorspronkelijke bestanden.

Zo zorgen we dat het update proof is.

Voor de goede orde nog even een opsomming van de mappenstructuur:

/ app / etc – is global configuration den

/ app / code – is where modules have installed their models and controllers

/ app / code / core – are core team developed or certified modules

/ app / code / community – are community contributed modules

/ app / code / local – are local customizations

/ app / code / core / Mage – magento default namespace

/ app / code / core / Mage / {Module} – module root

/ app / code / core / Mage / {Module} / etc – module configuration

/ app / code / core / Mage / {Module} / controllers – controllers provided by module

/ app / code / core / Mage / {Module} / Block – Block logic classes

/ app / code / core / Mage / {Module} / Model – Object Models provided by module

/ app / code / core / Mage / {Module} / Model / Mysql4 – Resource Models provided by module

/ app / code / core / Mage / {Module} / sql – sql installation and upgrade files between module versions

/ app / code / core / Mage / {Module} / sql / {resource} / – resource model specific upgrades

/ app / code / core / Mage / {Module} / sql / {resource} / {type}-{action}-{versions}.(sql|php) – resource update files. example: mysql4-upgrade-0.6.23-0.6.25.sql

/ app / design – is location of design packages (layouts, templates, translations)

/ app / design / frontend – frontend design

/ app / design / adminhtml – HTML admin panel design

/ app / design / {area} / {package} / {theme} – theme customizations

/ app / design / {area} / {package} / {theme} / layout – .xml files that define block structure for different cases in website flow

/ app / design / {area} / {package} / {theme} / template – .phtml (html with php tags) templates

/ app / design / {area} / {package} / {theme} / locale – Zend_Translate compatible translation files for package/theme

/ app / locale – locale files

/ app / locale / {locale (en_US)} – Zend_Translate compatible translation files for modules

/ skin / {area} / {package} / {theme} / – is where design package css and images are

/ lib – are libraries such as Zend and Varien

/ js – are javascripts smile

/ media – uploaded files (product images, pdf documents, etc)

/ tests – Unit tests (not done yet)

/ var – temporary files

/ includes – contains config.php

BRON: magentocommerce.com

Pdf en andere bestandstypen toevoegen

Open config.xml (in je favoriete editor, zoals notepad++en rond regel 100 vind je het volgende:

<extensions>
<allowed>
<jpg>1</jpg>
<jpeg>1</jpeg>
<png>1</png>
<gif>1</gif>
<pdf>1</pdf>
</allowed>
<image_allowed>
<jpg>1</jpg>
<jpeg>1</jpeg>
<png>1</png>
<gif>1</gif>
</image_allowed>
<media_allowed>
<flv>1</flv>
<swf>1</swf>
<avi>1</avi>
<mov>1</mov>
<rm>1</rm>
<wmv>1</wmv>
</media_allowed>
</extensions>

Merk op dat ik het volgende heb toegevoegd<pdf>1</pdf> aan de toegestande extensies.

Refresh de cache, log uit en weer in en het je kunt pdf’s uploaden.

Uiteraard geldt de procedure ook voor het toevoegen van andere bestandtypes. Pas de informatie dienovereenkomstig aan om een andere bestandstype toe te voegen.

Geef een reactie