Magento: nieuwsbrief toevoegen aan webshop

Magento: nieuwsbrief toevoegen aan je shop

Sommige templates hebben geen nieuwsbrief opgenomen. Daarvoor moet je wat handelingen verrichten om het toe te voegen.

De snelste manier is toevoegen van de volgende code aan de plaats waar je de inschrijving wilt laten verschijnen, bijvoorbeeld footer.phtml:

<?php echo $this->getLayout()->createBlock('newsletter/subscribe')->setTemplate('newsletter/subscribe.phtml')->toHtml(); ?> 

De andere methode is natuurlijk via Magento Layout: Zoek het bestand newsletter.xml in je layout. Hierin vind je iets als dit:

<reference name="left">
<block type="newsletter/subscribe" name="left.newsletter" template="newsletter/subscribe.phtml"/>
</reference>

De makkelijke manier is dit toevoegen aan je homepage, door in je layout update xml sectie het volgende toe te voegen:

<reference name="content">
<block type="newsletter/subscribe" name="home.newsletter" template="newsletter/subscribe.phtml"/>
</reference>
Natuurlijk kun je ook page.xml gewoon aanpassen. Let op: de reference verwijst naar de plaats waar de nieuwsbrief moet verschijnen. Tenslotte, heel belangrijk: kijk even of de nieuwsbrief module wel aanstaat onder Systeem --> Configuratie --> Geavanceerd vind je de nieuwsbrief module. Even inschakelen, anders zie je niets gebeuren.

Geef een reactie