IS of Daesh?

What’s in a name?

De naam IS of Islamitische Staat(zie wikipedia)heeft de terroristische groep zichzelf gegeven. Onlangs maakte de minister van buitenlandse zaken van Frankrijk Laurent Fabius echter bezwaar tegen de naam. Volgens hem is IS geen staat, maar een terroristische organisatie. De naam IS geeft de groep teveel gewicht. Hij geeft daarom de voorkeur aan de naam “DAESH”(داعش). Dit is de naam die de Arabieren aan IS geven en is een acronym voor “al-Dawla al-Islamiya fi Iraq wa al-Sham.” De vertaling hiervan is: Islamitische Staat in Iraq en Syrie.

De uitspraak “Die-esh” wordt al gebezigd door veel staatshoofden, maar de media gebruiken nog veelal de afkorting IS. Waarom zou Daesh een beter naam zijn? Feitelijk betekent het toch hetzelfde als ISIS of ISIL?

De Australische premie Tony Abbott zegt dat hij de voorkeur geeft aan de term DAESH omdat Moslem terroristen de term haten en zo zegt hij “wat zij haten, oefent automatisch aantrekkingskracht op mij uit”. Ook zegt hij: “ik weiger absolute om de term IS te gebruiken..”.

De term IS of ISIS maakt de organisatie sterk, omdat het suggereert dat het een staat is (Islamic State), terwijl regeringshoofden het liever zien voor wat het is, namelijk een terroristische organisatie. Om die reden maakte de Franse overheid al, voordat de aanslagen in Parijs plaatsvonden gebruik van de term DAESH. “Dit is een terroristische groep en geen staat”, aldus minister van buitenlandse zaken Laurent Fabius.

Overigens is het ook wel interessant dat het woord Da-esh veel lijkt op het Arabische woord Daes (دعس) wat “vertrappen, vertreden” betekent. Deze uitspraak wordt dan ook door veel Arabieren honend gebruikt. Geen wonder dus dat IS gedreigd heeft om iedereen de tong af te snijden die deze term gebruikt.
Hoewel de term Daesh nog weinig gebruikt wordt in de Nederlandse media en politiek, zullen we er ongetwijfeld nog veel over horen in de nabije toekomst.