Nieuwe block regio aanmaken in Drupal

Extra regio nodig om een blok te plaatsen in Drupal

Dit doe je als volgt:

Ga op zoek naar je theme.info. Bijvoorbeeld themes/garland/garland.info

Je vindt dan info als dit

regions[featured] = Featured
regions[content] = Content
regions[sidebar_first] = Sidebar first
regions[sidebar_second] = Sidebar second

Om een nieuwe regio aan te maken plaats je die er gewoon bij. Let op dat je geen regio’s verwijderd, want sommige zijn essentieel voor Drupal.

Bijvoorbeeld: regions[sidebar_third] = Sidebar third
De regio bestaat dan, je moet alleen nog zorgen dat hij wordt weergegeven. Dus je opent je page.tpl.php (onder dezelfde map) en je voegt het volgende toe:

<?php if ($page[‘sidebar_third’]): ?>
      <div id="sidebar-thrid" class="column sidebar"><div class="section">
        <?php print render($page[‘sidebar_third’]); ?>
      </div></div> <!– /.section, /#sidebar-third –>
    <?php endif; ?>

De regio bestaat nu en kan gevuld worden met gegevens.

Geef een reactie